Heykel Yarışmaları

Herhangi canlı veya cansız bir nesnenin, çoğunlukla da insanların tasvir edildiği üç boyutlu eserlere heykel denilmektedir.

Heykel kelimesi, genellikle tam vücuda sahip olan eserlere verilmektedir. Bu heykellerin yalnızca bele kadar olanlarına ise büst adi verilmektedir. Heykeller genel olarak tek bir canlıyı, yani insan veya hayvanı tasvir edecek biçimde yapılmaktadır. Birden fazla heykelden meydana gelen anıtlara ise heykel grubu adi verilmektedir.

Yarışmaların Amacı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl gerçekleştirmiş olduğu heykel yarışmaları, ülkemiz sanatçılarının eserlerini bir araya toplamayı ve var olan üretimi daha da arttırmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizde de düzenlenen heykel yarışmaları, genç sanatçıları motive etmesi ve sanat yaşamına yeni eserler kazandırılmasını sağladığı için oldukça önemlidir. Genellikle ortak amaç, sanatçıların eserlerini bir arada sergilemek ve sanatçılardaki verimliliği biraz da olsa arttırmaktır. Bu hedef ile düzenlenen yarışmalara sanatçıların katılmaları kendileri için de oldukça önemlidir. Sanatçılar bu yarışmalarda ağaç, alçı, taş, çamur veya çeşitli madenlerden yaptıkları heykelleri sergilemektedirler.

Taş ve ağaç heykeli yapabilmek için heykel tıraş edilirken, çamur heykeller cisim kazandırılarak, maden heykeller ise döküm yoluyla yapılmaktadır. Evlerimizde kullanmış olduğumuz çok küçük olan heykellere ise biblo adı verilir. Bir düzlem üzerinde yarım kabartma biçimde olan heykeller ise rölyef ismin almaktadır. Bu işler ile uğraşmakta olan yani heykel yapan sanatkârlara ise heykeltıraş adı verilmektedir. Ve düzenlenen heykel yarışmaları heykeltıraşlar için oldukça önem arz etmektedir.

Düzenlenen heykel yarışmalarında çoğu zaman kazanan sanatçıya bir ödül verilmektedir. Türkiye’de düzenlenen heykel yarışmaları basın-yayın ve internet yoluyla duyurulur. Bu yarışmaları heykeltıraşların takip ederek başvurmaları gerekmektedir.

Tüm plastik sanatlar için çok sayıda farklı kategoride ve temada yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışma kavramı genellikle sanatla uyumlu bir çağrışım yapmasa dahi, bu düzenlenen yarışmalar aslında hem katılan sanatçılar, hem de galeri, müze ve bağımsız olarak çalışmakta olan sanat kuruluşları için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Heykel yarışmalarını hem devlet kurumları, hem de özel kuruluşlar güncel konumları ile ele almaktadırlar. Düzenleyicilerin, seçici kurulun ve katılımcıların fikirleri alınarak düzenlenen bu yarışmalar pek çok sanatçıya ilham ve motivasyon kaynağı olmaktadır.