Heykel Yarışması Başvuruları

Geçmişi milattan önceye dayanan heykelciliğin günümüzdeki gelişme alanı ve hızı daha fazla. Heykel yarışmaları da sınırları kaldırarak bu gelişime ışık tutuyor. Pek çok önemli kişinin ve konunun, güncelin ve tarihin somutlaşarak geleceğe taşınmasına yardımcı oluyor.

Heykel yarışmalarının temel amacı sanata ve sanatçıya destek sağlamaktır. Türkiye’de genelde iki yılda bir yapılan yarışmaların duyurusu çoğu zaman heykelcilikle ilgili dergiler, diğer basın-yayın organları ve güzel sanatlar fakülteleri yoluyla yapılmaktadır.

Yarışmalar belli bir tema hakkında veya konu bakımından serbest olabilmektedir. Peki yarışmalarla ilgili detaylar ve başvuru için aranılan şartlar neler?

Başvuru Detayları

Başvuru noktasında konu olarak bir sınır konulmamaktadır. Malzeme kullanımında %20 civarında taş ya da cam tercih edilebilmektedir. Yapılacak olan maketlerde ölçek 1/5’dir. Boyutlarda genel olarak minimum 200 cm, maksimum 400 cm tercih edilmelidir. Ayrıca vurgu yapılmak istenilen bir şey için ek bir maket yapılma şansı verilmektedir.

Maketler dışarıda teşhir edileceği için maket yapımındaki malzemeler alçı gibi dayanaklı olmalıdır. Maket üzerine konulması için sanatçının adı, soyadı ve iletişim numarasının bulunduğu künye hazırlanmalıdır.

Sanatçılar heykel yarışmalarına maketleri ile birlikte başvurur. Daha önce ödül almış bir maket ile katılım söz konusu değildir.

Yarışmaya katılımda, değerlendirmede bulunacak kurulun birinci derece yakınları hariç tutulup, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencileri ve mezunların başvuruları alınmaktadır.

Maketler kurul tarafından belirlenecek tarihler arasında teslim edilerek teşhire hazır hale getirilmektedir. Değerlendirme tamamen kurul tarafından gerçekleştirilir.

Maket tesliminde sanatçılarıın, maketini anlatan bir teslim raporu hazırlayarak başvuru merkezine iletmesi gerekmektedir. Bu rapor maketin hangi bağlamda ele alındığına dair bilgiler içermelidir. Teslim raporu en az yarım sayfa, en fazla bir sayfa olmalıdır.

Bir diğer rapor ise sanatçıların teknik raporudur. Bu raporda makette hangi teknik ve malzemeler kullanıldığına dair bilgiler yer almaktadır. Heykel uygulamasına uygun görülen maketler, kurul tarafınca anlaşılmış olan firmanın bünyesinde uygulamaya geçirilecektir.

Maketin uygunluğu kabul edilene kadar maketin sorumluluğu sanatçının kendisine ait olacaktır.

Yarışma Sonuçları

Heykel yarışmaları sonuçları belirtilen tarihte açıklanacaktır. Adaylar sonuçların duyurulmasının ardından, seçilmemesi durumunda maketlerini teslim alabilmektedirler.